Headshot of Donovan Te Ahunui Farnham

Donovan Te Ahunui Farnham

Kaiwhakamāori

He uri a Donovan Farnham nō Ngāti Awa, nō Tūhoe hoki. He ihuputa ia nō te Kōhanga Reo, nō ngā Rumaki Reo o te pokapū o Tāmaki Makaurau, nō Waipapa Taumata Rau hoki, ka mutu, katoa mai aua kura he reo Māori te reo kawe.

He Ika-a-Whiro nō Te Panekiretanga o te Reo, he ihuputa hoki nō Te Toi Reo Māori hei kaiwhakamāori, hei kaiwhakapākehā, hei kaiwhakawhiti reo anō hoki. Kātahi anō hoki tana ihu ka puta i Te Tohu Paerua o te Reo Kairangi i raro i te maru o Te Wānanga o Aotearoa.

Kua 10 tau a Te Ahunui e mahi ana hei kura māhita i roto i te Kura Kaupapa me te Rumaki. Kua whakaakona hoki ngā kaupapa NCEA.

Donovan Farnham has tribal affiliations with Ngāti Awa and Tūhoe. He was educated in te reo Māori, having attended Kōhanga Reo, Rumaki Reo Kura within central Tāmaki Makaurau and The University of Auckland.

He is a graduate of Te Panekiretanga o te Reo and has also gained the Toi Reo Māori certification as a licensed translator and interpreter. Te Ahunui has most recently graduated with a Masters in Māori Language Excellence from Te Wānanga o Aotearoa.

For the past 10 years, Te Ahunui has worked as a teacher in Kura Kaupapa (Māori-language immersion schools), Rumaki (immersion classrooms) and has also taught NCEA subjects.

Books that Donovan Te Ahunui Farnham contributed to: