Kotahi Rau Pukapuka 100 books in te reo

Puripāha –

He pukapuka hou!

Puripāha
Te Pane Kaewa

Ko Puripāha te tapanga ka tukuna ki Te Pane Kaewa, ā, ki Te Tairāwhiti o Aotearoa e pakanga ana ētahi kokoro tokorua kia whakawahia hai pane.

A te reo Māori translation of Witi Ihimaera’s award-winning novel about two rival Māori families on the East Coast, Bulibasha.


Stacey Morrison holding the first 4 pukapuka A woman reading Nōu te Ao, e Hika e!
Two girls smiling for a photo with the Hare Pota and Nōu te Ao pukapuka

Piki mai ki runga i te kaupapa

Join us on the journey to 100 books in te reo

He huarahi hei tautoko i te kaupapa:

Tautokohia Support us