He whata puka All reo Māori books

He kohinga pukapuka reo Māori kua tāngia.

Kei raro nei ngā pukapuka kua tāngia ki te reo Māori mai i te taunga mai o tauiwi ki Aotearoa tae noa ki tēnei wā, me ētahi pukapuka mō te reo Māori anō hoki.

A collation of books published in te reo Māori from European settlement to the present day, as well as some Māori language books. Our mission is to continue to see this list grow!

Korowai
2020, Hūrae Reina Kahukiwa
He Kupu Tuku Iho: Ko te Reo te Tatau ki te Ao
2018, Hūrae Tīmoti Kāretu
Wharehuia Milroy
Matariki: Te Whetū Tapu o te Tau
2017, Ākuhata Dr Rangi Matamua
Leon Blake
He Kohinga Kīwaha
1999 Te Taura Whiri i te Reo Māori
Ngaa Mahi Whakaari a Tiitokowaru
1993 Ruka Alan Broughton