Book cover: Meariki: Te Rapunga i te Pono

Meariki: Te Rapunga i te Pono

This graphic novel is about Meariki, a slave who serves a chief’s only daughter, Hineamuru