Book cover: Te Hū o Te Puoro: Ko te mōteatea te mataaho ki te pā o te hinengaro Māori, ki te ao Māori.

Te Hū o Te Puoro: Ko te mōteatea te mataaho ki te pā o te hinengaro Māori, ki te ao Māori.

He tuhingaroa hei whakatutuki i ngā tikanga o Te Tohu Kairangi (Doctor of Philosophy) i te reo Māori i Te Kunenga ki Pūrehuroa (Massey University), Papa-i-ōea, Aotearoa.