Book cover: He Tānga Ngutu, He Tūhoetanga Te Mana Motuhake o te Tāmoko Wahine: The Identity Politics of Moko Kauae

He Tānga Ngutu, He Tūhoetanga Te Mana Motuhake o te Tāmoko Wahine: The Identity Politics of Moko Kauae

How moko kauae is a means of expressing Māori identity with specific reference to Tūhoe identity