Ko te pukapuka poto, hei ako mo te tamariki katoa: he ako e pai rawa

School primer and stories, with Lutheran catechism and hymns