Book cover: Te Rapanga a Tūterakiwhano

Te Rapanga a Tūterakiwhano

He kōrero tēnei mo turi mai i te paenga o taua waka me tōna hurihanga hei whenua, me te hurihanga o Aoraki me ōna teina hei maunga kōhatu teitei.