He whata puka All reo Māori books

He kohinga pukapuka reo Māori kua tāngia.

Kei raro nei ngā pukapuka kua tāngia ki te reo Māori mai i te taunga mai o tauiwi ki Aotearoa tae noa ki tēnei wā, me ētahi pukapuka mō te reo Māori anō hoki.

A collation of books published in te reo Māori from European settlement to the present day, as well as some Māori language books. Our mission is to continue to see this list grow!

He Kohinga Kīwaha
1999 Te Taura Whiri i te Reo Māori
Te Reo Rangatira
1995, Tīhema Tīmoti Kāretu
Ngā Kōrero a Reweti Kohere mā
1994 Reweti T. Kohere
Ngaa Mahi Whakaari a Tiitokowaru
1993 Ruka Alan Broughton
He Hokinga Mahara
1991 Hēmi Pōtatau
He Whakamārama
1982 John Foster
A Dictionary of the Māori Language
1975 Herbert W. Williams
Te Tangata Whai Rawa o Wēniti
1946 Wiremu Hākipia
Pei Te Hurinui Jones
Ko te pukapuka o Hopa
1844, Oketopa John Hobbs