He whata puka All reo Māori books

He kohinga pukapuka reo Māori kua tāngia.

Kei raro nei ngā pukapuka kua tāngia ki te reo Māori mai i te taunga mai o tauiwi ki Aotearoa tae noa ki tēnei wā, me ētahi pukapuka mō te reo Māori anō hoki.

A collation of books published in te reo Māori from European settlement to the present day, as well as some Māori language books. Our mission is to continue to see this list grow!

Ngā waituhi o Rēhua
2012 Kāterina Te Heikōkō Mataira
Te Popi Whero
2012 David Hill
Ngaere Roberts
Tōku Reo, Tōku Ohooho
2011, Hūrae Chris Winitana
He Kohinga Kīwaha nō Tainui
2011 Pānia Papa
Rāhui Papa
He Pī Ka Rere 2
2010, Noema (Eds)
Pānia Papa
Leon Blake
Everyday words in Māori
2010, Pēpuere Jo Litchfield
He Pī Ka Rere 3
2010 (Eds)
Pānia Papa
Leon Blake
Hokingaroa
2010 Kāterina Te Heikōkō Mataira
He Pūtea Whakanakonako 4
2010 Georgina Kerekere
Matariki
2010
He Pātaka Kupu: te kai a te rangatira
2009, Hune Te Taura Whiri i te Reo Māori
Maungaroa
2009 Kāterina Te Heikōkō Mataira
He Pūtea Whakanakonako 3
2009 Kiri Henry
Te Ripowai Higgins
Hōri Uatuku
He Kaui mā Pēpi
2009 Manu Te Awa
Tangi te ao, Tangi te pō
2009 Te Rōpū a Huia
He Pī Ka Rere 1
2008 (Eds)
Pānia Papa
Leon Blake
Hōkio
2008 Kāterina Te Heikōkō Mataira
He Tangata Kirikiri
2007, Oketopa Esther Tamehana
Kupu - A collection of contemporary Māori poetry
2007, Oketopa Hana O'Regan
Charisma Rangipunga
Te Awa Rere
2007, Āperira Ian Cormack
Shirley Cormack
He Pūtea Whakanakonako 1
2007 Taiarahia Black
He Pūtea Whakanakonako 2
2007 Rona Lawson
Ngā Pakiwaitara a Huia 4
2007 Various Authors
Te kete kupu : 300 essential words in Māori
2006 Maraea Hunia
Brian Gunson
Te Tāhuhu o te Mātauranga
Rēhua
2006 Kāterina Te Heikōkō Mataira