He whata puka All reo Māori books

He kohinga pukapuka reo Māori kua tāngia.

Kei raro nei ngā pukapuka kua tāngia ki te reo Māori mai i te taunga mai o tauiwi ki Aotearoa tae noa ki tēnei wā, me ētahi pukapuka mō te reo Māori anō hoki.

A collation of books published in te reo Māori from European settlement to the present day, as well as some Māori language books. Our mission is to continue to see this list grow!

Te Wharekura 48
1995 Various Authors
Ngā mahi o te Rāhoroi
1995 Te Aorere Riddell
Ngā Kōrero a Reweti Kohere mā
1994 Reweti T. Kohere
Te Mātāwai Tuarima
1994 Hepora Young
Te Ahukaramū Royal
Shane Jones
Haere ai te Kawau ki te Hopu Ika
1994 Joy Cowley
Te Pou Taki Kōrero
Ko Āreta me ngā Kahawai
1994 Patricia Grace
Akuhata Tangaere
Te Wharekura 41
1994 Hirini Melbourne
Hinepau
1993 Gavin Bishop
Kāterina Te Heikōkō Mataira
Ngaa Mahi Whakaari a Tiitokowaru
1993 Ruka Alan Broughton
Me Ako Taatou i te Reo Maaori
1992, Tīhema Bruce Biggs
Cleve Barlow
He whakaaro hei kōrero
1991 Morvin Simon
He Hokinga Mahara
1991 Hēmi Pōtatau
Ngā Kākahu a Airini
1989 Ngā Manu o Te Mahia
Te Rapanga a Tūterakiwhano
1989 Rewa McConnell
Pat Hohepa
Te Haere ki te Rapu Pea
1989 Michael Rosen
Kawata Teepa
Taniwha
1987, Pēpuere Robyn Kahukiwa
Keri Kaa
Ruku
1983 Henare Everitt
Nanekoti
1982 Henare Everitt
He Whakamārama
1982 John Foster
Te Atea
1975 Kāterina Te Heikōkō Mataira
A Dictionary of the Māori Language
1975 Herbert W. Williams
Te Tangata Whai Rawa o Wēniti
1946 Wiremu Hākipia
Pei Te Hurinui Jones